دوشنبه 24 اسد 1401 برابر با Monday, 15 August , 2022

بازیگران مهاجر

حسیبا ابراهیمی

حسیبا ابراهیمی

حسیبا ابراهیمی، متولد سال 1375 در افغانستان. اون و خانواده اش به دلیل مشکلات و جنگ، به ایران مهاجرت کردند و در شهر شوش ساکن

رضا احمدی

رضا احمدی

رضا احمدی در سال 1372 در شهرستان دایکندی افغانستان متولد شد. خانواده او یک سال پس از تولد او، به دلیل مشکلات و جنگ های