شنبه 12 قوس 1401 برابر با Friday, 2 December , 2022
فیزیکدان افغان آواره خیابان ها

فیزیکدان افغان آواره خیابان ها

آوارگی فیزیکدان افغان و خانواده اش در خیابان های تهران به گزارش خبرگزاری «مهاجر» به نقل از انصاف نیوز : فیزیکدان افغان و خانواده اش