شنبه 22 اسد 1401 برابر با Saturday, 13 August , 2022

اخبار

دیپورت از ترکیه

اخراج 363 افغانستانی دیگر از ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهاجر به نقل از بی بی سی فارسی، ترکیه در ادامه دیپورت اجباری پناهجویان افغانستانی از این کشور، می خواهد ۳۶۳ شهروند