یکشنبه 23 اسد 1401 برابر با Saturday, 13 August , 2022

تحلیل

پیر محمد ملازهی

حکومت طالبان به ضرر ایران

یک کارشناس مسائل افغانستان با بیان اینکه ایران، هند و چین و روسیه در توافقی که بین طالبان و آمریکایی‌ها شده بازنده هستند، اظهار داشت:

مهاجرین امریکا

مهاجرین و شکل گیری امریکای جدید

آخرین سرشماری برگزار شده در امریکا نشان می دهد بافت جمعیتی این کشور و به تبع آن مسائل فرهنگی و سیاسی آن در دهه های