شنبه 12 قوس 1401 برابر با Saturday, 3 December , 2022
مرگبارترین مسیر مهاجرت به اروپا

مرگبار ترین مسیر پناهجویان کدام است؟

مرگبار ترین مسیر پناهجویان کدام است؟ سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی اعلام کرد: مسیر دریای مدیترانه مرگبارترین مسیر برای مهاجرت است. تخمین زده شده که