چهارشنبه 2 حوت 1402 برابر با Wednesday, 21 February , 2024
کریکت

رقابت تنگاتنگ افغانستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهاجر، تا روز شنبه (۴ نوامبر) افغانستان، نیوزیلند و استرالیا هر یک ۸ امتیاز داشتند اما استرالیا با شکست دادن انگلستان تعداد