یکشنبه 23 اسد 1401 برابر با Saturday, 13 August , 2022

گالری تصاویر

برقع زنان افغانستان

برقع پوشان

برقع نوعی پوشش است که در آن تمام بدن زن حتی چهره ی او پوشیده می شود. این نوع پوشش بیشتر در بین زنان افغانستانی

اعتراض در مقابل طالبان

تظاهرات ضد طالبان

با وجود خطرات جدی زنان و مردان افغانستان دست از اعتراض در مقابل طالبان بر نداشته اند