سه‌شنبه 7 قوس 1402 برابر با Tuesday, 28 November , 2023

راشد خان و هوادارانش

سومین حضور تیم ملی کریکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی در هند با پیروزی در برابر انگلستان، مدافع عنوان قهرمانی، بزرگترین دستاورد تاریخ کریکت افغانستان

لباس سنتی افغانستان

لباس سنتی افغانستان

لباس‌های محلی به مثابه هويت ملی و یکی از بارزترین مظاهر قومی در افغانستان، نقش مهمی در حفظ هویت اجتماعی جامعه این کشور ايفا کرده

اعتراض در مقابل طالبان

تظاهرات ضد طالبان

با وجود خطرات جدی زنان و مردان افغانستان دست از اعتراض در مقابل طالبان بر نداشته اند