یکشنبه 23 اسد 1401 برابر با Sunday, 14 August , 2022

تصویر روز

اعتراض در مقابل طالبان

تظاهرات ضد طالبان

با وجود خطرات جدی زنان و مردان افغانستان دست از اعتراض در مقابل طالبان بر نداشته اند