سه‌شنبه 7 قوس 1402 برابر با Tuesday, 28 November , 2023
فیزیکدان افغان آواره خیابان ها

فیزیکدان افغان آواره خیابان ها

آوارگی فیزیکدان افغان و خانواده اش در خیابان های تهران به گزارش خبرگزاری «مهاجر» به نقل از انصاف نیوز : فیزیکدان افغان و خانواده اش