شنبه 12 قوس 1401 برابر با Saturday, 3 December , 2022

شعر کارگر افغانی

و خوب یاد گرفتم که کور و کر باشم همیشه در دل این شهر، باربر باشم و خوب یاد گرفتم که مفت کار کنم که

بزرگداشت چهلم دختران کاج

بزرگداشت چهلم دختران کاج در قم

به گزارش خبرگزاری مهاجر“فرهنگخانه جوان افغانستان” پنجمین برنامه از سلسله‌نشست‌های “به‌ وقت‌ کابل” را به بزرگداشت چهلم شهادت دانش‌آموزان آموزشگاه کاج کابل اختصاص داد. این

نشست پنجم به وقت کابل

نشست پنجم به وقت کابل

فرهنگخانه جوان افغانستان برگزار می کند به وقت کابل بزرگداشت چهلم دختران کاج و شهدای دانایی خدیجه کریمی تکتم حسینی کبری حسینی بلخی پروانه مرادی

یک نفر بود، کشورش را کشت…

یک شعر برای دو نفر! غنی و خلیل‌زاد یک نفر بود کشورش را کشت همه‌ی عشق و باورش را کشت به پدر، به برادرش بد