شنبه 18 قوس 1402 برابر با Saturday, 9 December , 2023
فضل الله زرکوب

فضل الله زرکوب شاعر مهاجر افغانستانی

فضل الله زرکوب شاعر مهاجر افغانستانی و از پژوهشگران بنام ادبیات مقاومت افغانستان. زندگی نامه فضل الله زرکوب فضل‌الله زرکوب در سال ۱۳۳۳ به دنیا

دکتر سید علی موسوی مشکات

مرحوم دکتر سید علی موسوی مشکات

مرحوم دکتر سید علی موسوی مشکات، فعال ادبی مهاجر، داستان نویس و شاعر افغانستانی مقیم ایران بود. او متولد 1361 در شهر قم و در

تکتم حسینی

سیده تکتم حسینی شاعر توانمند مهاجر

سیده تکتم حسینی، شاعر توانمند اهل افغانستان است . به گزارش خبرگزاری مهاجر، سیده تکتم حسینی مهاجر افغانستانی مقیم ایران و متولد 1366 است که