شنبه 18 قوس 1402 برابر با Saturday, 9 December , 2023

قوم‌گرایی در افغانستان

نویسنده: شیرین تاجیک درآمد قوم‌گرایی به عنوان یک مفهوم اجتماعی، به تمایل و اولویت‌دادن به یک قوم یا گروه خاص در مقابل دیگر گروه‌ها یا