چهارشنبه 8 قوس 1402 برابر با Wednesday, 29 November , 2023
اسکان مجدد مهاجران از ایران به دیگر کشورها

راحت ترین کشور ها برای پناهندگی

بهترین کشور ها برای دریافت کمک و پناهندگی کشورهایی که مساعدترین شرایط را دارند : آلمان، فنلاند، انگلستان، کانادا و ایالات متحده آمریکا هستند. کشور