چهارشنبه 9 جوزا 1403 برابر با Wednesday, 29 May , 2024
جستجو
Close this search box.
محمد زمان حیدری خوشنویس مهاجر

زمان حیدری خوشنویس مهاجر

محمد زمان حیدری خوشنویس مهاجر افغانستانی، متولد سال 1351 در قریه هشت درخت، ولسوالی بهسود، در کابل است.سال 1359 بود که به دلیل جنگ های